loader image

Aankondiging

 Aardappelzetmeeldagen Semagri is present op de aardappelzetmeeldagen van AVEBE op 6 en 7 juli a.s. op proefboerderij ’t Kompas in...

4 = Susceptible
5 = Moderately susceptible
6 = Slightly susceptible
7 = Moderately resistant
8 = Highly resistant
9 = Not susceptible / resistant

RS = relative susceptibility
* = own preliminary research