Zetmeelrassen

Semagri Holland, zetmeelrassen van hoge kwaliteit

Semagri is leverancier van zetmeelmonopolierassen in de alle aardappelzetmeel-telende gebieden. Deze rassen hebben in Nederland toelating tot teelt in het TBM gebied. Op een groot aantal proef- en demovelden in alle zetmeel-telende landen worden onze rassen en nieuwe nummers vergeleken met de bestaande standaard rassen.
Nieuwe nummers worden door ons alleen in beproeving genomen als deze over voldoende potentie beschikken
voor de betreffende teeltgebieden. Eventuele resistenties van de nummers worden bepaald door containertoetsen bij gerenommeerde laboratoria.

De samenwerking met Nederlandse kwekers en buiten- landse kweekbedrijven zorgt ervoor dat er steeds nieu- we rassen gaan komen met hoge zetmeelopbrengsten, de juiste resistenties op gebied van aardappelmoeheid, wratziekte, Phytophthora, virus, droogte en Altenaria. Ook de bewaarbaarheid van de rassen is een belangrijk aspect. De veelbelovende kruisingen worden getest op diverse proefvelden in alle Europese zetmeel-produce- rende landen.

Tevens wordt de geschiktheid voor verwerking tot vlokken en granulaten onderzocht, ook wordt onderzoek gedaan naar het percentage eiwit in onze rassen.

4 = Vatbaar
5 = Matig vatbaar
6 = Licht vatbaar
7 = Weinig vatbaar
8 = Zeer weinig vatbaar
9 = Niet vatbaar / resistent

RV = Relatieve Vatbaarheid
* = Eigen voorlopig onderzoek